Kuyu Temel Fiyatı Nedir?

İmalat açısından oldukça zor olan ancak m2 kaybının azalması ve daha ekonomik olması açısından inşaat firmalarının sıklıkla tercih ettiği kuyu temel çalışanların iş güvenliğinin sağlanması için emniyet tedbirlerinin alınması çok önemlidir. Bitişik nizam binalarda öncelikle tercih edilen kuyu temel, hafriyat öncesi komşu parsellerin korunması için yapılır. İksa keresteleri kullanılarak 3mX1.5m boyutlarında (ki bu değerler değişebilir) kazı yapılarak istenilen derinliğe ulaşılır.

Kuyu temel uygulaması yapılırken genel olarak 4 kişi kullanılır. Tamamen insan gücü ile yapılan kuyu temel yöntemi uygulanırken her bir ekip günde ortalama olarak 2 ile 3 m derinliğinde kazı yapabilir. Böylece her 1.5 m’de bir iksalar ile kafesler oluşturulmaya başlanır. Kuyu temel fiyatı için kaç ton demir gittiği hesaplanır. Kuyu temel, forze kazık ya da mini kazık yapılamayan yerlerde ve temelin daha sağlam zemine basmasını sağlamak ve yükün eşit şekilde dağıtımını yapmak için kullanılır. İnşaat sektöründe firmaların en çok tercih ettiği yöntem kuyu temel yöntemidir.

Günümüzde şehirleşme gelişmeye başlamış buna karşılık nüfus artmaya başlamıştır. Bu yüzden oluşan arazi sıkıntısı yüzünden binaların kat sayıları yükselmeye, fazla bodrumu olan binalar, metro istasyonları ya da yeraltı depoları gibi yapılar çoğalmaya başlamıştır. Bu yüzden bu yapıların inşası yapılırken iksa yöntemleri yani destekleme önemli hale gelmiştir. Bu yüzden forze kazık ya da mini kazık yöntemlerinin işe yaramadığı arazilerde kuyu temel yöntemi ön plana çıkmakta ve birçok inşaat firması tarafından bu yöntem sıklıkla tercih edilmektedir.

Kuyu temel uygulamasında önemli olan zeminin cinsi, yer kaybı ve maliyet göz önünde bulundurulmalıdır. Kuyu temel diğer destekleme yöntemlerine göre daha az maliyetli ve daha pratiktir. Diğer yöntemlerinden ayrılan bir diğer özelliği de m2 olarak kaybın minimum düzeyde olmasıdır. Kuyu temellerin uygulanması için en önemli şey sert zeminin olması ve yeraltı suyunun fazla olmamasıdır. Kuyu ebatları değişkenlik gösterir. Genellikle kuyu ebatları 3mX2.5m, 3mX1.5m, 3mX2m ve 3mX1.75m olmaktadır. Kuyu temel, eğimli arazilerde, yüksek kotlu bölgelerde, forze kazık ve mini kazık yöntemlerinin işe yaramadığı arazilerde uygulanan yöntemdir ve birçok inşaat firması tarafından kullanılmaktadır.