Kuyu Temel Uygulaması

İnşaat firmaları, bina yapacakları arazi üzerinde etraflarındaki binaların zarar görmemesi için destekleme yani iksa yöntemleri uygular. Yani çevre binaların temellerinin zarar görmemesi için bu yöntemlerin uygulanması gerekir. Burada aklınıza kuyu temel uygulaması nedir sorusu takılabilir. Büyük şehirler kentselleşmenin en çok yaşandığı yerlerdir. Hızlı nüfus artışı da inşaat sektörünün arazi bulmakta sıkıntı çektiği anlamına gelmektedir. Arazi sıkıntısının çıkması ise yüksekliği artan binaların artmasına sebep olmuş ve bu da birden fazla bodrum kata sahip binaların yapılmasına bunun yanında metro istasyonları, yeraltı depoları yapımına da imkan vermiştir. İşte böyle yapıların oluşmasında iksa sistemlerine yani çevre binaların temellerinin desteklenmesine ihtiyaç duyulmuştur.

İksa sistemleri uygulanırken en önemli faktör zeminin cinsi, m2 alan kaybının ne kadar olacağı ve maliyettir. Yapılacak projeye en uygun olan iksa yöntemi seçilerek uygulaması yapılır. Eğimli arazi, kot farkı olan arazi, sert zemin ve forze kazık, mini kazık gibi yöntemlerin uygulanamayacağı arazilerde kuyu temel uygulaması yapılması en doğrusudur.

Forze kazık ya da mini kazık iksa yöntemlerinin aksine kuyu temel uygulamasında kuyu temel, bina taşıyıcı perdesi olarak da işlev gördüğü için ekstra alana ihtiyaç duyulmaz ve maliyet çıkarmaz. Bu yüzden arazi değerinin kaybolmaması ve m2 kaybı yaşamamak, maliyeti yükseltmemek için kuyu temel uygulaması yapılır.

Kuyu temel uygulamasının yapıldığı yerler nerelerdir?

  • Kuyu temel derin kazılarda destekleme olarak kullanılır.
  • Yeraltı su izolasyonunun sağlıklı yapıldığı arazilerde kullanılabilir.
  • Kuyu temel uygulaması için zeminin sert olması gerekir.
  • Kot farkı ve eğimli arazi için kuyu temel uygulaması uygundur.

Bitişik nizam projelerde en çok tercih edilen kuyu temel ile yan parsellerin temelleri desteklenerek sağlama alınır. Kuyu temel uygulamasının bir önemli faydası da derin kazı çalışmalarında olası toprak kayması sonucu oluşabilecek can ve mal kaybının en aza indirilmesi ya da tamamen önlenmesidir.

Kuyu temel birim fiyatı m3 cinsinden belirlenir. Belirlenen fiyatın içinde kazı, demir işçiliği, kalıp ve iksa uygulamayı yapacak olan taşeron firmaya ait olacaktır. Bunun yanında işveren firmaya ise demir, beton, saha güvenliği ve enerji güvenliğini sağlamak düşer. Bu yüzden böyle eğimli arazi, kot farkı olan arazilerde ve bitişik nizam projelerde kuyu temel uygulaması yapılır.