Kuyu Temel Nasıl Yapılır?

Kuyu temel her ne kadar inşaat firmaları açısından vazgeçilmez olsa da avantajları olduğu kadar dezavantajları da bulunmaktadır.

Kuyu temel dezavantajlar

  • Kuyu temellerde su izolasyonu en önemli sorundur.
  • Kuyu temeller sert zeminlerde işe yarar. Yeraltı suyu fazla olan yerlerde kuyu temel yapılması sakıncalıdır.
  • Kuyu temellerde perde betonları parçalar şeklinde döküldüğü için soğuk derz oluşabilir. Bunun için gerekli önlemlerin alınması gerekir.

Kuyu temellerde avantajlar, dezavantajlardan çok daha fazladır. Kuyu temel avantajlarını sayacak olursak;

  • Arazide yer kaybı çok azdır. Kullanım alanından kar sağlanmış olur.
  • Doğaya ve çevresindeki binalara zarar vermez.
  • Kuyu temel ile temel perde yüzeyine ek işçilik sarf edilmeden izolasyon yapılabilir.
  • Kuyu temel perdeler, taşıyıcı perde işlevi de görür.
  • Bina çukuruna istenirse otopark, depo gibi alanlar yapılabilir.

İnşaat sektöründe işçiliğin en tehlikeli olduğu boyutlar vardır. Kuyu temel, bu işçiliğin tehlikeli boyutları arasında ve insan emeğinin en yoğun kullanıldığı alanlar arasına girmektedir. İnşaat firmalarının projelerinde can ve mal kaybını önlemek için kuyu temel, öteki iksa yöntemlerinden ayrılır ve diğer yöntemlerin aksine oldukça ekonomik ve pratiktir.

Kuyu temelin en önemli aşaması bitişik nizam projelerde hafriyat çalışması yapılmadan komşu binanın sağlaması alınması için oluşturulan bir temeldir. Proje sınırları içinde fore kazık ya da mini kazık makinesinin çalışamayacağı durumlarda kuyu temel uygulaması yapılması gerekir.

Ancak kuyu temel uygulamasında dikkat edilmesi gereken nokta yeraltı su izolasyonudur. Zeminin sert olması gerekir. Eğer yeraltı su izolasyonu yapılmaz ya da zemin sert olmazsa kuyu temel uygulaması yapılması yanlıştır. Bu yüzden uygulama yapılmadan önce tüm ölçümlerin doğru şekilde yapılmış olması gerekir.